betonnen renovatie

Bij constructies van beton en gewapend beton worden er veel uiteenlopende eisen aan de corrosiebescherming gesteld. De constructies worden niet alleen blootgesteld aan weersinvloeden en verwering, maar ze moeten ook bestand zijn tegen extreme belasting, zoals veel verkeer en daarmee gepaard gaande vibraties, zware belasting en andere invloeden die schadelijk zijn voor het beton. Dit geldt zowel voor industriële constructies als voor de waterbouw.

Corrosiebeschermingsmaatregelen in de vorm van reiniging en het blootleggen van de beschadigde wapening, reparatie en afdichting zijn beproefde middelen om de veiligheid van betonnen constructies te verhogen en te maximaliseren.

Als ervaren specialist op het gebied van corrosiebescherming kunnen wij ook in dit bereik onze kerncompetenties en onze hieraan gerelateerde diensten aanbieden. Daarvan overtuigen wij u graag.

wat wij u kunnen bieden op het gebied van betonrenovatie

waterbouw

In de waterbouw hebben wij ons vooral gespecialiseerd in de corrosiebescherming in de vorm van het uitbreiden en de sanering van pijpen en buizen, havenbekkens en kunstmatige gronden bij binnenwateren. Daartoe behoren ook statische en minder beweeglijke objecten, zoals graafmachines op een ponton, hefplatformen, splijtbakken, werkpontons of damwanden.

Met name bij deze statische en minder beweeglijke objecten moeten om de 5 – 8 jaar alle schelpen worden verwijderd. Naast het vakkundige ‘afkrabben’ van de schelpenlaag zorgen wij er ook voor dat de schelpen op milieuvriendelijke wijze als biologisch afval worden verwijderd.

In de waterbouw kunnen onze klanten zich zoals gebruikelijk bedienen van al onze diensten met betrekking tot de planning en implementatie van projecten inzake corrosiebescherming. Onze specialisten op het gebied van waterbouw, staalconstructies en bouwkunde beschikken over de desbetreffende kennis en het volledige scala aan moderne procestechniek.

BRUGGEN- EN TUNNELBOUW

Bruggen van beton/gewapend beton zijn niet alleen onderworpen aan vele verschillende belastingen in de vorm van weersinvloeden, zoals bijv. vochtigheid, natheid, hitte, kou, wind, sneeuw of ijs. Ze staan ook bloot aan deels heftige vibraties door een hoge verkeersdichtheid, het gebruik van strooizout, steenslag etc. Deze factoren versnellen het verouderingsproces, waardoor het alleen al om veiligheidsredenen noodzakelijk is om regelmatig saneringen uit te voeren in verbinding met effectieve corrosiebescherming.

De basis voor duurzame sanering van bruggen is het professionele hogedrukreinigen om de schade zichtbaar te maken, te analyseren en tegelijkertijd de reparaties voor te bereiden. Ook op dit gebied zijn wij uw competente partner met een jarenlange praktijkervaring. Tot onze referentieprojecten behoren de ICE-lijn in Duitsland tussen Keulen en Frankfurt en de sanering van de Elbtunnel bij Hamburg (Duitsland).

Industriele Vloeren

Bij het saneren van industriële betonvloeren moet er al bij het reinigen en de daarmee gepaard gaande voorbereiding van de vloer rekening worden gehouden met specifieke eisen. Industriële vloeren moeten tegenwoordig ook aan tal van wettelijke criteria voldoen als het gaat om veiligheidsnormen (brandbeveiliging, veilige tred, …) en milieuvoorschriften (materiaal, geluidsisolatie, dichtheid van vloeren, …).

Deze voorschriften gelden niet alleen voor milieuvriendelijke verwijdering van afgescheiden beton, maar ook al voor vloerreiniging, zoals bijv. bij het zuiveren van het reinigingswater voordat het in het rioolstelsel wordt geloosd. Wij beschikken op dit gebied over een brede kennis dankzij de in de jaren 90 ontwikkelde en sindsdien voortdurend verbeterde waterzuiveringsinstallatie en bieden zo een soepele implementatie van projecten waardoor u verzekerd bent van korte onderhoudstijden.

Gebouwen

Hoewel beton een duurzaam materiaal is, ontstaat er ook bij betonnen gebouwen op lange termijn corrosieschade aan de wapening binnen en buiten en dus ook aan het beton zelf. Dan is het ook hier tijd om te saneren en voor corrosiebescherming op lange termijn te zorgen.

Wij ondersteunen onze klanten bij voorbereidende maatregelen (hogedrukreiniging, verwijdering van aangetast bouwmateriaal, blootleggen van schade aan de wapening binnenin, …), o.a. bij bovengrondse en ondergrondse bouwwerken, tunnelbouw en kanaalaanleg.

Wij zijn uw prestatiegerichte Partner voor de Productive van lieren. Corrosiebescherming.

Heeft u vragen over onze diensten? Schrijf je gerust in!